CD / DVDs

Swarananda Lahari:

Krithi

1. sarali swaras

2. janta swaras

3. alankaras

4. data swaras

5. hacchu sthayi saras

6. mandara sathayi swaras

FOR CDs / DVDs

sri sarada annamayya sangeetha vidyalayam

H-N0:49-16-10/1, Lalitha Nagar,
Opp. to Shirdi Sai Temple, Akkayyapalem , Visakhapatnam - 530016.

Contact Nos: 9440327342, 98848849923, 9866382382.

Emails: sparupalli44@gmail.com

satyam_parupalli@yahoo.com

BACK TO MENU